Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων


Αποστολή  Όροι Εντολής

  Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υλοποιώντας μια από τις πολιτικές του διόρισε Επίτροπο για θέματα Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων αναθέτοντάς του καθήκοντα και αρμοδιότητες προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη ρύθμιση για τη στήριξη και αναβάθμιση του Κινήματος του Εθελοντισμού στην Κύπρο.

  Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής δόθηκαν οι εξής όροι εντολής:

  • Εφαρμογή πολιτικών για την ενθάρρυνση ενεργούς συμμετοχής του πολίτη σε όλα τα επίπεδα.

  • Δημιουργία εργαλείων όπως Δημόσιες Διαβουλεύσεις ομάδες εργασίας, ερωτηματολόγια, διαδικτυακές συζητήσεις και έρευνες ώστε να ενδυναμώνεται και διευκολύνεται η καλύτερη επαφή μεταξύ Κυβέρνησης και πολιτών.

  • Συντονισμός όλων των εθελοντικών οργανώσεων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εκκλησίας.

  • Στήριξη του έργου Εθελοντικών οργανώσεων και ΜΚΟ, με απόλυτο σεβασμό στην αυτονομία και ανεξαρτησία τους.

  • Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με την άντληση κονδυλίων.

  • Αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στη βάση του Νομοθετικού πλαισίου του Εθελοντισμού που θα βοηθήσει επίσης στην καταπολέμηση της ανεργίας.

Σπίτια του Εθελοντή

Find Us on Facebook

Follow us on Twitter

HelpLine

Εγκεκριμένοι Έρανοι

Your Europe

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Find Us on Facebook

Follow Us On Twitter