Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Δημόσια Διαβούλευση Υπουργείου Εξωτερικού με θέμα : «Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδος: Συνεισφορά της Κύπρου στην αναθεώρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού συστήματος».
21/01/2015


Στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης δημόσιας διαβούλευσης με την Κοινωνία των Πολιτών, το Υπουργείο Εξωτερικών διοργανώνει δημόσιο διάλογο με τις Οργανώσεις που ασχολούνται με ανθρωπιστικά θέματα, υπό τον τίτλο : «Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδος: Συνεισφορά της Κύπρου στην αναθεώρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού συστήματος».

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών (Αίθουσα Γιάννος Κρανιδιώτης) στις 23 Ιανουαρίου και ώρα 11:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.Κατεβάστε αρχείο Word ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΥΠΕΞ.docx

(Μέγεθος Αρχείου: 14,64Kb)


Back To Top