Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Η ανάγκη αναγνώρισης του Εμψυχωτή Νεολαίας - Youth Worker και της Μη Τυπικής Μάθησης ενδυναμώνει τους τομείς νεολαία και εθελοντισμός, μέσω των οποίων αποκτούνται γνώσεις και δεξιότητες που θα πρέπει να καταγράφονται και να λαμβάνονται υπόψη. Αυτή είναι και η άποψη των νέων με τους οποίους είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω και να ανταλλάξω απόψεις στο Συνέδριο “Recognition of Youth Worker” που διοργάνωσε το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Νεολαίας Erasmus +


Συνέδριο “Recognition of Youth Worker” Συνέδριο “Recognition of Youth Worker” Συνέδριο “Recognition of Youth Worker” Συνέδριο “Recognition of Youth Worker” Συνέδριο “Recognition of Youth Worker” Συνέδριο “Recognition of Youth Worker”

Back To Top