Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Εκστρατεία Let's Do it Cyprus
16/03/2015


Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη ενθαρρύνει την εθελοντική συμμέτοχη των πολιτών στην Παγκόσμια εκστρατεία καθαριότητας Let’s do it Cyprus στις 26 Απριλίου

Για περισσότερα πατήστε εδώ
Back To Top