Επικοινωνία  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κ. Γιάννης Γιαννάκη, μετά από πρόσκληση του Συμβουλίου της Ευρώπης, επισκέφθηκε τις Βρυξέλλες, την Δευτέρα, 11/3/2019 όπου είχε επίσημη συνάντηση με Εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς επίσης είχε συνάντηση με την Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Θέμιδα Χριστοφίδου
14/03/2019

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κ. Γιάννης Γιαννάκη, μετά από πρόσκληση του Συμβουλίου της Ευρώπης, επισκέφθηκε τις Βρυξέλλες, την Δευτέρα, 11/3/2019 όπου είχε επίσημη συνάντηση με Εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς επίσης είχε συνάντηση με την Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Θέμιδα Χριστοφίδου Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κ. Γιάννης Γιαννάκη, μετά από πρόσκληση του Συμβουλίου της Ευρώπης, επισκέφθηκε τις Βρυξέλλες, την Δευτέρα, 11/3/2019 όπου είχε επίσημη συνάντηση με Εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς επίσης είχε συνάντηση με την Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Θέμιδα Χριστοφίδου Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κ. Γιάννης Γιαννάκη, μετά από πρόσκληση του Συμβουλίου της Ευρώπης, επισκέφθηκε τις Βρυξέλλες, την Δευτέρα, 11/3/2019 όπου είχε επίσημη συνάντηση με Εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς επίσης είχε συνάντηση με την Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Θέμιδα Χριστοφίδου

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κ. Γιάννης Γιαννάκη, μετά από πρόσκληση του Συμβουλίου της Ευρώπης, επισκέφθηκε τις Βρυξέλλες, την Δευτέρα, 11/3/2019 όπου είχε επίσημη συνάντηση με Εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς επίσης είχε συνάντηση με την Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Θέμιδα Χριστοφίδου.

Στις συναντήσεις συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις πολιτικές που εφαρμόζει το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ, στα θέματα Ενεργού Πολίτη, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Κοινωνίας των Πολιτών και Εθελοντισμού και πως αυτές συνδέονται με το Συμβούλιο της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ενίσχυσης της συνεργασίας στους πιο πάνω τομείς. Αποφασίστηκε επίσης οι ανταλλαγές Καλών Πρακτικών στα θέματα αυτά.image3.jpeg

(Μέγεθος Αρχείου: 1310,19Kb)

IMG-3127.JPG

(Μέγεθος Αρχείου: 2067,45Kb)

IMG-3125.JPG

(Μέγεθος Αρχείου: 2131,71Kb)


Back To Top