Επικοινωνία  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ κ Πάμπος Στυλιανού χαιρέτησε εκ μέρους του ΚΟΑ την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης να δώσει βήμα στον πολίτη να εκφέρει δημοκρατικά την άποψη του. Η θεματική τους ήταν «Ο ρόλος των Εθελοντών στη Διοίκηση και Διαχείριση του Αθλητισμού – Προκλήσεις και Προοπτικές»


Δημόσια Διαβούλευση- Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Δημόσια Διαβούλευση- Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Δημόσια Διαβούλευση- Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Δημόσια Διαβούλευση- Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Δημόσια Διαβούλευση- Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

Back To Top