Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Διαδικτυακή συνάντηση και συζήτηση του Επίτροπου Εθελοτνισμού και ΜΚΟ κ. Γιάννη Γιαννάκη με τον κ. David Evagelista, Περιφερειακό Πρόεδρο Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων Ευρώπης και ΕυρωΑσία, τον κ. Christo Velkov, Αντιπρόεδρο Στρατηγικής Ανάπτυξης Ευρώπης και ΕυρωΑσία και με την Κα Ελένη Ρωσσίδου, Εθνική Συντονίστρια και Σύμβουλο Ειδικών Ολυμπιακών για θέματα Εκπαίδευσης. Το Θέμα συζήτησης ήταν «Η Αξιοποίηση του Εθελοντισμού στους Ειδικούς Ολυμπιακούς Αγώνες»
14/10/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κ. Γιάννης Γιαννάκη, είχε σήμερα 14 Οκτωβρίου 2020, στις 12:00μ.μ., Διαδικτυακή συζήτηση με τον κ. David Evagelista, Περιφερειακό Πρόεδρο Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων Ευρώπης και ΕυρωΑσία, τον κ. Christo Velkov, Αντιπρόεδρο Στρατηγικής Ανάπτυξης Ευρώπης και ΕυρωΑσία και με την Κα Ελένη Ρωσσίδου, Εθνική Συντονίστρια και Σύμβουλο Ειδικών Ολυμπιακών για θέματα Εκπαίδευσης. Το Θέμα συζήτησης ήταν «Η Αξιοποίηση του Εθελοντισμού στους Ειδικούς Ολυμπιακούς Αγώνες».

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αναβάθμιση του ρόλου του εθελοντισμού σε σχέση με τους Ειδικούς Ολυμπιακούς και την δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας για την χάραξη ολοκληρωμένης πολιτικής σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο σε σχέση με τον Εθελοντισμό, αξιοποιώντας Καλές Πρακτικές και Προγράμματα τα οποία ενισχύουν τον τομέα.

Η συζήτηση θα συνεχιστεί με στόχο την ενθάρρυνση της συνεργασίας μας, την δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος το οποίο θα ενισχύσει την Εθελοντική Προσφορά και την ενεργοποίηση των Πολιτών για στήριξη των Ειδικών Ολυμπιακών.

Ο Εθελοντισμός αποκτά ιδιαίτερη αξία όταν αξιοποιείται στους Ειδικούς Ολυμπιακούς.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

14 Οκτωβρίου 2020Back To Top