Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Διεθνής Ημέρα για την Κατάργηση της Δουλείας
02/12/2015


Η 2η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Δουλείας το 1949 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Παρά τους αγώνες αιώνων, η δουλεία δεν έχει εξαλειφθεί εντελώς στον κόσμο μας. Η ημέρα αυτή μας υπενθυμίζει ότι η σύγχρονη δουλεία λειτουργεί εις βάρος των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Σύγχρονες μορφές δουλείας επικρατούν στην εποχή μας όπως είναι η καταναγκαστική εργασία, η παιδική εργασία, το εμπόριο λευκής σαρκός, ο εξαναγκασμός σε γάμο, η αναγκαστική στρατολόγηση παιδιών για χρήση σε ένοπλη σύγκρουση και η διακίνηση των λαθρομεταναστών.

Τουλάχιστον 20,9 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται σε σύγχρονες μορφές δουλείας με τις γυναίκες και τα κορίτσια να αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα, ενώ περισσότερο από ένα εκατομμύριο παιδιά πέφτουν θύματα εμπορίας κάθε χρόνο για φθηνή εργασία ή σεξουαλική εκμετάλλευση.

Οι κυβερνήσεις, η κοινωνία των πολιτών, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την εξάλειψη όλων των σύγχρονων μορφών δουλείας, συμπεριλαμβανομένης και της καταναγκαστικής εργασίας. Η υιοθέτηση των πολιτικών των κρατών θα πρέπει να έχει ως απώτερο στόχο και σκοπό την ευημερία όλων των λαών. Αποτελεί ιερό καθήκον όλων η διασφάλιση της δικαιοσύνης, ελευθερίας και ειρήνης στοιχεία αναγκαία για μια ζωή ανθρώπινη και αξιοπρεπή.
Back To Top