Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
09/12/2015


Την 9η Δεκεμβρίου 2003 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε τη Συνθήκη κατά της Διαφθοράς και από τότε η μέρα αυτή γιορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς. Η καθιέρωση της ημέρας αυτής σκοπό έχει να τονίσει τη σημασία της κατοχύρωσης της διαφάνειας στο δημόσιο βίο καθώς και τη σημασία του διαρκούς αγώνα για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.

Έχει υπολογιστεί ότι κάθε χρόνο πληρώνονται σε όλο τον κόσμο για δωροδοκίες πάνω 1 τρισεκατομμύριο δολάρια γεγονός που εντείνει τη διαφθορά, αποτελεί τροχοπέδη στην πρόοδο και αποστερεί πόρους για επενδύσεις.

Τη διαφθορά μάχεται εδώ και χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Διεθνής Διαφάνεια». Η οργάνωση εκτιμά ότι σχεδόν το 70% των χωρών σε διεθνές επίπεδο αντιμετωπίζει «σοβαρό πρόβλημα» φαινόμενων δωροδοκίας και δωροληψίας στον δημόσιο τομέα. Διαπιστώνει επιδείνωση του φαινομένου και ζητεί όπως καταβληθεί προσπάθεια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Η διαφθορά στην εποχή μας εμφανίζεται με διάφορες μορφές και επιφέρει πλήθος αρνητικών συνεπειών μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι επιδεινώνει την φτώχεια, αναστέλλει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και αλλοιώνει την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να ληφθούν μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς και μέτρα που να συμβάλλουν στη διαφάνεια αφού η εξάλειψη της διαφθοράς και κατ’ επέκταση των επιβλαβών επιπτώσεων της είναι ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική ευημερία των λαών.

Για να επιτευχθεί μια δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και απαλλαγμένη από τη διαφθορά κοινωνία χρειάζεται η ενεργή συμμετοχή όλων και κυρίως των νέων. Κάθε κράτος πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα τα θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς μέσα από την καλλιέργεια πνεύματος διαφάνειας, λογοδοσίας και του κράτους δικαίου.
Back To Top