Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
12/09/2015

12η Σεπτεμβρίου– ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝH Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών (World First Aid Day) καθιερώθηκε το 2000, με πρωτοβουλία του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, για να τονισθεί η σπουδαιότητα των Πρώτων Βοηθειών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά και στην καθημερινότητα, εκεί όπου η έγκαιρη και σωστή παρέμβαση μπορεί να αποτρέψει μια αναπηρία ή να σώσει μια ζωή. Λαμβάνει χώρα το δεύτερο Σάββατο κάθε Σεπτεμβρίου.

Οι Πρώτες Βοήθειες είναι η άμεση φροντίδα που δίνεται σε περιπτώσεις ασθένειας ή τραυματισμού προσώπου μέχρι να φτάσει περαιτέρω βοήθεια. Έχουν ως πρωταρχικό σκοπό τη διατήρηση της ζωής, την ελαχιστοποίηση των συνεπειών από τραυματισμό ή ασθένεια, και την επίσπευση της ανάρρωσης. Επιπλέον έχουν ως στόχο τη θεραπεία μικροτραυματισμών που δεν χρήζουν ιατρικής βοήθειας και την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου.

Η γνώση των πρώτων βοηθειών είναι απαραίτητη προς την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Σε πολλές περιπτώσεις η παροχή πρώτων βοηθειών στα πρώτα λεπτά μετά το συμβάν είναι καθοριστική για την επιβίωση ή την καλή έκβαση της υγείας του θύματος. Στο χρονικό διάστημα μεταξύ της στιγμής του ατυχήματος και της παροχής οργανωμένης ιατρικής βοήθειας, είναι που οι πρώτες βοήθειες αποδεικνύουν την αξία τους. Εκτιμάται ότι στην Ευρώπη συμβαίνουν 100 εκατομμύρια περίπου έκτακτα περιστατικά σε ετήσια βάση, όπως καρδιακά επεισόδια, τροχαία, οικιακά ή εργατικά ατυχήματα, και καταστροφές. Ο αριθμός αυτός καθιστά επιτακτική την ανάγκη για κατάλληλη προετοιμασία των πολιτών προς αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών αλλά και για την ευαισθητοποίηση τους και την ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης και προσφοράς βοήθειας.

Εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αναγνωρίζοντας την αξία των πρώτων βοηθειών και ότι σώζουν ζωές, οργανώνουν κατά καιρούς εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών με στόχο την ευρύτερη ενημέρωση και την προετοιμασία των πολιτών στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. Όλοι είμαστε ευάλωτοι σε κινδύνους και όλοι είμαστε σε θέση με την κατάλληλη εκπαίδευση να δώσουμε βοήθεια εκεί που χρειάζεται.
Back To Top