Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 2η Δημόσια Διαβούλευση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με θέμα «Διάλογος με τους ανένταχτους πολίτες». Η Δημόσια Διαβούλευση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Προεδρικού Μεγάρου και η ομάδα στόχου ήταν ανένταχτοι πολίτες και ειδικότερα νέοι οι οποίοι επιλέχθηκαν μέσω διαδικτύου, δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων και σχολών ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Ο Πρόεδρος άκουσε προσεκτικά όλα τα σχόλια, παρατηρήσεις και εισηγήσεις των πολιτών, τα οποία έχουν καταγραφεί και θα αξιολογηθούν. Όλες οι Δημόσιες Διαβουλεύσεις των Πολιτειακών Αξιωματούχων με τους πολίτες πραγματοποιούνται κάτω από τον συντονισμό και σχεδιασμό του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Πηγή των φωτογραφιών είναι το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) Δημόσια Διαβούλευση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με Ανένταχτους Πολίτες Δημόσια Διαβούλευση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με Ανένταχτους Πολίτες Δημόσια Διαβούλευση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με Ανένταχτους Πολίτες Δημόσια Διαβούλευση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με Ανένταχτους Πολίτες Δημόσια Διαβούλευση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με Ανένταχτους Πολίτες Δημόσια Διαβούλευση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με Ανένταχτους Πολίτες Δημόσια Διαβούλευση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με Ανένταχτους Πολίτες Δημόσια Διαβούλευση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με Ανένταχτους Πολίτες Δημόσια Διαβούλευση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με Ανένταχτους Πολίτες Δημόσια Διαβούλευση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με Ανένταχτους Πολίτες Δημόσια Διαβούλευση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με Ανένταχτους Πολίτες Δημόσια Διαβούλευση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με Ανένταχτους Πολίτες

Back To Top