Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Εκ μέρους της πολιτείας είχα την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους εθελοντές για την αξιόλογη και διαχρονική προσφορά τους με χαιρετισμό μου στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντισμού στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Πάφου, όπου τίμησε εθελοντές και ακολούθως άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα τρίτης ηλικίας και ΜΚΟ μας παρουσίασαν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα αφιερωμένο στον εθελοντισμό.


Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού

Back To Top