Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Πρωτόκολλο εθελοντικής δράσης σε περίοδο πανδημίας - Γενικές Οδηγίες
06/04/2020Κατεβάστε αρχείο Word Ανακοινωση Πρωτόκολλου.docx

(Μέγεθος Αρχείου: 296,69Kb)

Back To Top