Επικοινωνία  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο - ’Ήμερα του Πολίτη
19/02/2019

Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο - ’Ήμερα του Πολίτη Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο - ’Ήμερα του Πολίτη


Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Προεδρικό Μέγαρο η 3η Άτυπη Συνεδρία του Υπουργικού Συμβούλιου. Στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, νέοι και νέες από όλη την Κύπρο, από Πανεπιστήμια, Λύκεια, Στρατεύσιμοι, από την Αστυνομική Ακαδημία, από Οργανώσεις Νεολαίας και ανέντακτους νέους, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και ακολούθως να υποβάλλουν τις ερωτήσεις και εισηγήσεις τους.

Το Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο διοργανώνεται στα πλαίσια της θεσμοθετημένης ημέρας από το Υπουργικό Συμβούλιο, ‘’Ήμερα του Πολίτη’’, μετά από εισήγηση του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών οργανώσεων, και έχει ως στόχο την ενθάρρυνση της ενεργούς πολιτότητας, που είναι μια βασική πολιτική του Γραφείου του Επιτρόπου.

Η Κύπρος είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία δίνει την δυνατότητα στην κοινωνία των πολιτών να παρακολούθηση την λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου και να διεξάγει ανοιχτό διάλογο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη του Υπουργικού.

Η διοργάνωση του Άτυπου Υπουργικού Συμβουλίου είναι μια από τις πολλές πολιτικές τις οποίες εφαρμόζουμε, πολιτικές οι οποίες ενισχύουν την ενεργοποίηση των πολιτών στα κοινά αλλά και ενδυναμώνουν την σχέση της κοινωνίας των πολιτών με τους θεσμούς του κράτους

Συζητήθηκαν θέματα όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς, η μεταρρύθμιση της παιδείας, προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης, προοπτικές απασχόλησης στην Ναυτιλία, στον Τουριστικό τομέα, στον Αγροτικό τομέα, στην Ενέργεια, την Οδική Ασφάλεια, την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία, την Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Οι νέες και οι νέοι έθεσαν τα ερωτήματα τους και τις εισηγήσεις τους, και διεξήχθη ένας γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος ο οποίος συνέβαλε στον εμπλουτισμό των πολιτικών του κράτους.

θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκατοντάδες νέες και νέους για την συμμέτοχη και τις παρεμβάσεις τους. Η ενεργοποίηση των νέων στα κοινά είναι καθοριστικός παράγοντας εκσυγχρονισμού και ανανέωσης και χρειαζόμαστε μια νεολαία που να σκέπτεται, να ερευνά, να προβληματίζεται και να αναζητά απαντήσεις. Αυτό μας έδειξαν οι νέες και νέοι με την ενεργό συμμετοχή τους στο 3ο Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

19/2/201911382.jpg

(Μέγεθος Αρχείου: 446,64Kb)

11324.jpg

(Μέγεθος Αρχείου: 593,38Kb)


Back To Top