Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Παγκόσμια Ημέρα ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
01/10/2015

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – Παγκόσμια Ημέρα ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ


Η Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων, γνωστή και ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία» εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990, για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν. Στόχος της ημέρας αυτής είναι να αναγνωρισθεί η συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, καθότι στις μέρες μας οι ηλικιωμένοι διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο, μέσω του εθελοντικού έργου τους, της μετάδοσης των εμπειριών και των γνώσεών τους, της βοήθειας που δίνουν στα παιδιά τους, αλλά και της αυξανόμενης συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) το θέμα των ηλικιωμένων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστεί αφού στις αναπτυγμένες και στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες, ο αριθμός των ηλικιωμένων ατόμων αυξάνεται συνεχώς λόγω της επιμήκυνσης της διάρκειας ζωής και της μείωσης του αριθμού των γεννήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού υπολογίζεται ότι μέχρι το 2025, ο αριθμός των ηλικιωμένων θα ανέλθει στο 1,2 δισεκατομμύρια, ενώ το 2050 θα έχει ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια.

Στην Κύπρο σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστική Υπηρεσίας στην σύνθεση του πληθυσμού παρατηρείται μια σταθερή αύξηση στη γήρανσή του καθώς καταγράφεται αύξηση του πληθυσμού της ηλικιακής ομάδας 65 ετών και άνω. Ενδεικτικά της τάσης γήρανσης του πληθυσμού αποτελεί η σταδιακή αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων και η μείωση του ποσοστού των παιδιών.

Η γήρανση του πληθυσμού συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα σοβαρών θεμάτων όπως είναι μεταξύ άλλων η απασχόληση και ο ελεύθερος χρόνος, η κοινωνική ασφάλιση και η υγεία, η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, η διασφάλιση της ισότητας και της αυτονομίας καθώς και η ανάγκη αποτελεσματικές υπηρεσίες φροντίδας και κοινωνικής υποστήριξης για την τρίτη ηλικία.

Μελέτες κατέδειξαν ότι η ενεργός γήρανση συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου αφού βελτιώνει κατά 40% την πνευματική, ψυχική και βιολογική του υγεία. Επομένως, κάθε οργανωμένη κοινωνία πρέπει να φροντίζει για την διασφάλιση μιας “υγιούς και ενεργούς γήρανσης” για τους πολίτες της. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άτομο θα πρέπει να αποτελεί ενεργό μέλος της κοινωνίας του, να απολαμβάνει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις υπηρεσίες και στα αγαθά με τις υπόλοιπες ομάδες του πληθυσμού, και να απολαμβάνει ποιοτικές συνθήκες διαβίωσης και ένα ικανοποιητικό επίπεδο υγείας.

Κοινωνία και Πολιτεία σεβόμενες την προσφορά των ατόμων τρίτης ηλικίας πρέπει να θέτουν ως προτεραιότητα τα θέματα που αφορούν στους ηλικιωμένους, μεριμνώντας για τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης τους, και προωθώντας μέτρα που βελτιώνουν τη ποιότητα ζωής τους, περιορίζουν την αδράνεια και την ανία και βελτιώνουν το βιοτικό τους επίπεδο. Η υιοθέτηση τέτοιων μέτρων μπορεί να συμβάλει στο να παραμείνει το ηλικιωμένο άτομο αυτόνομο, ισότιμο και ενεργό μέλος του κοινωνικού συνόλου. Η τρίτη ηλικία έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην αναπτυξιακή διαδικασία προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας φτάνει να της δοθεί η δυνατότητα και τα απαραίτητα εχέγγυα.

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Back To Top