Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
O Επίτροπος Εθελοντισμού στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Κατ'οίκον Φροντίδας Αμμοχώστου. Η εκδήλωση ετελέστηκε υπό την αιγίδα του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννη Γιαννάκη.


Περιφερειακό Πρόγραμμα Κατ'οίκον Φροντίδας Αμμοχώστου Περιφερειακό Πρόγραμμα Κατ'οίκον Φροντίδας Αμμοχώστου Περιφερειακό Πρόγραμμα Κατ'οίκον Φροντίδας Αμμοχώστου

Back To Top