Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαδικτυακή Συζήτηση την οποία διοργανώνει ο Δήμος Αγίου Αθανασίου και το Ερευνητικό Κέντρο CARDET στο πλαίσιο του προγράμματος EVOLVE 26/11/20 stiw 3.30 μμ
26/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Διαδικτυακή Συζήτηση την οποία διοργανώνει ο Δήμος Αγίου Αθανασίου και το Ερευνητικό Κέντρο CARDET στο πλαίσιο του προγράμματος EVOLVE

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κ. Γιάννης Γιαννάκη, θα χαιρετήσει την διαδικτυακή Συζήτηση την οποία διοργανώνει ο Δήμος Αγίου Αθανασίου και το Ερευνητικό Κέντρο CARDET στο πλαίσιο του προγράμματος EVOLVE, σήμερα Πέμπτη, 26/11/20 και ώρα 3:30μ.μ.

Στον χαιρετισμό ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων θα αναδείξει τις αξίες τις εθελοντικής προσφοράς και ενεργούς πολιτότητας και το ρόλο των Τοπικών Αρχών σε σχέση με τον σχεδιασμό Δράσεων σε τοπικό επίπεδο για θέματα εθελοντισμού.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

26 Νοεμβρίου 2020
Back To Top