Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Συγχαίρω τον Δήμο Λάρνακας και ιδιαίτερα τη φίλη Γιάννα Νικολάου για το εξαιρετικό αποτέλεσμα στο έργο του «Ανοικτού Σχολείου», το οποίο αποτελεί ένα θεσμό που συμβάλει στην υγιή απασχόληση και εκπαίδευση συμπολιτών μας όλων των ηλικιών, με στόχευση στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.


Συγχαρητήρια στο Αντοικτό Σχολείο Λάρνακας Συγχαρητήρια στο Αντοικτό Σχολείο Λάρνακας Συγχαρητήρια στο Αντοικτό Σχολείο Λάρνακας Συγχαρητήρια στο Αντοικτό Σχολείο Λάρνακας Συγχαρητήρια στο Αντοικτό Σχολείο Λάρνακας Συγχαρητήρια στο Αντοικτό Σχολείο Λάρνακας

Back To Top