Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕ συγχαίρουν το Γραφείο του Επιτροπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ για τον τρόπο αξιοποίησης του εθελοντισμού κατά τη διάρκεια της πανδημίαςCOVID-19, για την ενεργοποίηση του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Εθελοντών σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης, αλλά και για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν, οι οποίες υπολογίζονται σε πέραν των 8.000.
16/09/2020Κατεβάστε αρχείο Word Ε Ε - ανακοινωση.docx

(Μέγεθος Αρχείου: 17,16Kb)

Back To Top