Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Έκκληση βοήθειας για να κρατηθεί ο μικρός Αλέξανδρος στη ζωή
18/11/2015


Ο μικρός Αλέξανδρος χρειάζεται συμβατό δότη μυελού των οστών! Μπορεί κάποιος από εσάς να είναι ο συμβατός δότης!
Για όλες τις πληροφόρίες παρακαλούμε όπως δείτε το συνημμένο
Ευχαριστούμε


Κατεβάστε αρχείο Acrobat Αλέξανδρε.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 181,09Kb)


Back To Top