Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη, απένειμε βραβεία Αθλητισμού και Εθελοντισμού σε Εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Σωτήρας προς τιμήν των Εθελοντών του


Βραβεία Αθλητισμού και Εθελοντισμού Δήμου Σωτήρας Βραβεία Αθλητισμού και Εθελοντισμού Δήμου Σωτήρας Βραβεία Αθλητισμού και Εθελοντισμού Δήμου Σωτήρας

Back To Top