Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Ανακοίνωση Επιτρόπου Εθελοντισμού για την Οριζόντια Ψηφοφορία
18/11/2015


Μέσα στα πλαίσια των όρων εντολής του Γραφείου του Επίτροπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, για την ενθάρρυνση του Ενεργού Πολίτη και ειδικότερα των Νέων, θεωρούμε ότι η Οριζόντια Ψηφοφορία θα συμβάλλει στη μείωση της αποχής και στην ενθάρρυνση της συμμετοχής του Πολίτη. Επίσης θα ενδυνάμωση και τη δυνατότητα του πολίτη, να μπορεί να ψηφίζει τους αξιότερους Η αποχή είναι μείωση της Δημοκρατίας και για να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του πολίτη θα πρέπει να εφαρμόσουμε εργαλεία με τα οποία η συμμετοχή του πολίτη είναι αποτελεσματική, δίκαιη και συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του κράτους και των θεσμών.

Όλες οι έρευνες αναδεικνύουν την έντονη επιθυμία του πολίτη για την εφαρμογή της οριζόντιας ψηφοφορίας και επίσης σημαντικά ευρήματα είναι ότι με την εφαρμογή της θα μειωθεί η αποχή.

Μέσα στα πλαίσια της αλλαγής του Εκλογικού Νόμου, είναι η ευκαιρία να εφαρμοστεί σε πρώτο στάδιο η μερική οριζόντια ψηφοφορία. Πιστεύουμε ότι μπορούν να βρεθούν οι τρόποι και υπάρχουν καλά παραδείγματα από άλλες χώρες, όπου δεν θα δημιουργούν οποιεσδήποτε στρεβλώσεις στα αποτελέσματα των εκλογών.Back To Top