Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Σύσταση Καλής Πρακτικής για την επικοινωνία των μορφών συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των ΜΚΟ.
13/02/2019


Σύσταση Καλής Πρακτικής για την επικοινωνία των μορφών συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των ΜΚΟ, με ιδιαίτερη αναφορά σε ενδεδειγμένους τρόπους ολοκληρωμένης ενημέρωσης των καταναλωτών όταν αυτοί καλούνται να πραγματοποιήσουν αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας συνεισφέροντας παράλληλα σε έναν κοινωφελή σκοπό.


Κατεβάστε αρχείο Acrobat NGO_Good practices_Jan2019.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 2684,04Kb)


Back To Top