Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Η αναβάθμιση του ρόλου των ΜΚΟ και του Εθελοντικού Κινήματος στην οποία στοχεύουν οι Πολιτικές μας, διαμορφώνει ένα σύγχρονο σύστημα κοινωνικής ευημερίας και στοχεύει σε έργα όπως η δημιουργία του πρότυπου Κέντρου «Φωλιά» για παροχή στήριξης, πληροφόρησης, εκπαίδευσης στα άτομα με σπάνιες παθήσεις, που υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων και εγκαινιάστηκε με τη συνεργασία της Τράπεζας Κύπρου και τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας.


Εγκαίνια του Πρότυπου Κέντρου «Φωλιά» Εγκαίνια του Πρότυπου Κέντρου «Φωλιά» Εγκαίνια του Πρότυπου Κέντρου «Φωλιά» Εγκαίνια του Πρότυπου Κέντρου «Φωλιά»

Back To Top