Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Action grants - restricted call (Member-States) to support MS activities to promote Roma integration
22/06/2015


Action grants - restricted call (Member-States) to support MS activities to promote Roma integration

Κωδικός:3083

Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/06/2015

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/09/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα υποστηρίξει τη δημιουργία ή την ενίσχυση της εθνικής διαβούλευσης διαδικασιών μέσω Εθνικών πλατφορμών Ρομά από την Εθνικά σημεία επαφής Ρομά .

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώBack To Top