Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟΟ Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης συμμετέχει στην 1η δημόσια διαβούλευση με θέμα «Τρόποι Εξεύρεσης Συμμετοχής των Επιχειρήσεων στον Μηχανισμό Εξώδικης Διευθέτησης Μικροδιαφορών των Καταναλωτικών Απαιτήσεων».

Η πηγή φωτογραφιών είναι το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (PIO)Δημόσια Διαβούλευση -Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Δημόσια Διαβούλευση -Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Back To Top