Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Εκπαιδευτικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη Νεολαία στο πλαίσιο του «ERASMUS+»
24/08/2015


Εκπαιδευτικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη Νεολαία στο πλαίσιο του «ERASMUS+» από το 123ο Σύστημα Προσκόπων Λύσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος, σημειώνεται πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και μη κυβερνητικών οργανώσεων Γιάννη Γιαννάκη ο οποίος προέβη σε εκτενή παρουσίαση των στόχων και του έργου του.

Περισσότερα
Back To Top