Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Καταχώρηση προσκλήσεων στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων - ΓΔ ΕΠΣΑ - 25/01/2019
25/01/2019


Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τις "Νέες Καταχωρήσεις" προσκλήσεων στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, σύμφωνα με τις θεματικές κατηγορίες που επιλέξατε στο Τμήμα Μελών. Μπορείτε ανά πάση στιγμή να αλλάξετε τις επιλογές σας (από το Τμήμα Μελών, στην ενότητα «Οι Ειδοποιήσεις μου») ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη αυτών των μηνυμάτων (από το Τμήμα Μελών στην ενότητα «Οι Ειδοποιήσεις μου», πηγαίνετε στις Γενικές Ρυθμίσεις και στο πεδίο «Κατάσταση» επιλέξτε «Απενεργοποίηση Ειδοποιήσεων»). Για τη διαχείριση των θεμάτων αυτών μπορείτε να μεταφερθείτε στο Τμήμα Μελών πατώντας εδώ.

Παράλληλα με τις νέες προκηρύξεις, τα ενημερωτικά μας μηνύματα περιλαμβάνουν και υφιστάμενες προσκλήσεις στις κατηγορίες που δηλώσατε ότι σας ενδιαφέρουν, όταν σε αυτές ανακοινώνονται αλλαγές από τις αρμόδιες αρχές. Οι αλλαγές συνήθως αφορούν σε παράταση της προθεσμίας για υποβολή προτάσεων, όμως προτρέπεστε να ελέγχετε όλες τις πληροφορίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι προσκλήσεις αυτές θα εμφανίζονται πιο κάτω με τον τίτλο "Προσκλήσεις με νέα/αναθεωρημένα στοιχεία".

Νέες Καταχωρήσεις:


1. Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας "De Minimis" για κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MME) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων για Ιδιωτική Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό
Κωδικός: 4280
Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

2. Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας “De Minimis” προς Κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MME) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην Ενιαία Αγορά και Τρίτες Χώρες
Κωδικός: 4281
Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
3. Call for proposals N° EACEA-51/2018: Europe for Citizens Programme – Action Grants 2019 / Strand 1: European remembrance - EUROPEAN REMEMBRANCE PROJECTS
Κωδικός: 5405
Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/12/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2019
4. Call for proposals N° EACEA-51/2018: Europe for Citizens programme – Action Grants 2019 / Strand 2: Democratic engagement and civic participation - NETWORKS OF TOWNS (1st Call)
Κωδικός: 5416
Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2018 Λήξη Υποβολής
Προτάσεων: 01/03/2019
5. Call for proposals N° EACEA-51/2018: Europe for Citizens Programme – Action grants 2019 / Strand 2: Democratic engagement and civic participation - TOWN TWINNING (1st call)
Κωδικός: 5417
Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/12/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2019
6. Call for proposals N° EACEA-51/2018: Europe for Citizens programme – actions grants 2019 / Strand 2: Democratic engagement and civic participation - Civil Society Projects
Κωδικός: 5418
Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/12/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2019
7. Call for proposals N° EACEA-51/2018: Europe for Citizens Programme – Action grants 2019 / Strand 2: Democratic engagement and civic participation - TOWN TWINNING (2nd call)
Κωδικός: 5419
Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2019
8. Call for proposals N° EACEA-51/2018: Europe for Citizens Programme – Action Grants 2019 / Strand 2: Democratic engagement and civic participation - NETWORKS OF TOWNS (2nd Call)
Κωδικός: 5420
Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2019
9. European Cluster Excellence Programme
Κωδικός: 5422
Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/01/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2019
10. Building a Low-Carbon, Climate Resilient Future: Next-Generation Batteries
Κωδικός: 5423
Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2019

Περισσότερα
11. Call for proposals for action grants 2019 / Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child and child-friendly justice
Κωδικός: 5430
Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2019
12. Call for proposals for action grants 2019 / Call for proposals to improve the awareness on EU citizenship rights and inclusion of mobile EU citizens and to support coordination among national authorities competent in electoral matters
Κωδικός: 5432
Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2019
13. Call for proposals for action grants 2019 / Restricted call for proposals to national Data Protection Authorities on reaching out to stakeholders on the new data protection legislation
Κωδικός: 5433
Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2019

Περισσότερα


Back To Top