Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Preparatory Action - Funding for the rehabilitation of victims of torture
08/07/2015


Preparatory Action - Funding for the rehabilitation of victims of torture

Κωδικός:3159

Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/07/2015

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/09/2015


Οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επιτρέπουν σε νέα ή υφιστάμενα κέντρα αποκατάστασης που είναι εγκατεστημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρουν σε θύματα βασανιστηρίων είτε αυτά είναι πολίτες της ΕΕ ή μετανάστες που διαβιούν στην Ένωση την πληρέστερη δυνατή αποκατάσταση ενδυναμώνοντας τους έτσι να ξαναφτιάξουν τη ζωή και την αξιοπρέπεια τους και να βρουν το ρόλο τους στην κοινωνία .Back To Top