Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
«ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ»! Με γέμισε θύμησες από τα προσκοπικά μου χρόνια η απονομή ΠΤΥΧΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος εξήρε τον θεσμό του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ τονίζοντας την άρρηκτη σύνδεση προσκοπισμού και εθελοντισμού.

«...προχωρήσαμε στη δημιουργία του Γραφείου και τον διορισμό του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ, επιτυγχάνοντας την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Εθελοντικού Κινήματος, προωθώντας την ενεργό συμμετοχή και την ανάδειξη των πρωτοβουλιών των πολιτών, με έμφαση αυτών της νέας γενιάς».

Συγχαίρω τους Πρόσκοπους για την απονομή του Πτυχίου Προσκόπου της Δημοκρατίας το οποίο αποτελεί ύψιστη προσκοπική διάκριση και τιμητική αναγνώριση.Απονομή Πτυχίων Προσκόπου Δημοκρατίας Απονομή Πτυχίων Προσκόπου Δημοκρατίας Απονομή Πτυχίων Προσκόπου Δημοκρατίας Απονομή Πτυχίων Προσκόπου Δημοκρατίας

Back To Top