Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Η νεολαία και η εκπαίδευση βρίσκονται συνεχώς στο επίκεντρο των Πολιτικών μας, ώστε να ενισχυθούν μέσω του εθελοντισμού.

Χαιρέτισα εκ μέρους της Πρώτης Κυρίας Άντρης Αναστασιάδη τη φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργανώθηκε για στήριξη του Συνδέσμου «Ανοικτή Αγκαλιά», στη φιλόξενη οικία του ζεύγους Ανδρέα και Ελένης Αθανασίου, στη Λεμεσό.

Ο Σύνδεσμος στηρίζει άπορους νέους ώστε να συνεχίσουν με επιτυχία την εκπαίδευση τους και να αποκτήσουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης. Η δράση τους αποδεικνύει πως η σύμπραξη του εθελοντισμού και των οργανώσεων μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά και στον τομέα της εκπαίδευσης.Χαιρετισμός του Επιτρόπου σε Φιλανθρωπική Εκδήλωση για τη στήριξη του Συνδέσμου Χαιρετισμός του Επιτρόπου σε Φιλανθρωπική Εκδήλωση για τη στήριξη του Συνδέσμου Χαιρετισμός του Επιτρόπου σε Φιλανθρωπική Εκδήλωση για τη στήριξη του Συνδέσμου Χαιρετισμός του Επιτρόπου σε Φιλανθρωπική Εκδήλωση για τη στήριξη του Συνδέσμου Χαιρετισμός του Επιτρόπου σε Φιλανθρωπική Εκδήλωση για τη στήριξη του Συνδέσμου

Back To Top