Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Εκδήλωση που διοργανώνουν οι Πρόσκοποι Λάρνακας, με σκοπό να μαζέψουν τρόφιμα και άλλα αγαθά για παιδιά, της Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας.
07/03/2015


Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη, θα παραστεί σήμερα 7 Μαρτίου 2015 και ώρα 1:00μμ., σε εκδήλωση που διοργανώνουν οι Πρόσκοποι Λάρνακας, με σκοπό να μαζέψουν τρόφιμα και άλλα αγαθά για παιδιά, της Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας. Η παράδοση και διοχέτευση των αγαθών θα δοθούν σε συνεννόηση με το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Η εκδήλωση αρχίζει στις 10:15πμ μέχρι τις 5:00μμ. και θα πραγματοποιηθεί στην Προσκοπική Εστία του 279 Αεροπροσκόπων Λάρνακας (απέναντι από την Υπεραγορά Άλφαμεγα)

Το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων κάνει έκκληση στους πολίτες, όπως όσοι μπορούν και έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν, υπάρχει τεράστια ανάγκη από παιδικές τροφές, πανάκια και ρούχα.

Σας ευχαριστούμε.
Back To Top