Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟΟ Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου εκφωνεί ομιλία στη Δημόσια Διαβούλευση με θέμα: «Η Συμμετοχή της Γυναίκας στην Πολιτική και Δημόσια Ζωή – Ευρωεκλογές Μαΐου 2014».

Η πηγή φωτογραφιών είναι το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (PIO)Δημόσια Διαβούλευση- Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Ταξεως Δημόσια Διαβούλευση- Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Ταξεως

Back To Top