Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16 Νοεμβρίου - Διεθνής Ημέρα Ανεκτικότητας
13/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


16 Νοεμβρίου - Διεθνής Ημέρα Ανεκτικότητας


Στις 16 Νοεμβρίου τιμάται κάθε χρόνο, από το 1996, η Διεθνής Ημέρα Ανεκτικότητας. Η σχετική απόφαση λήφθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 16 Νοεμβρίου 1995. Τότε, τα Κράτη Μέλη της UNESCO υιοθέτησαν τη Διακήρυξη των Αρχών για την Ανοχή, για να γιορτάσουν την 50η της επέτειο.

Μεταξύ άλλων, η Διακήρυξη των Αρχών για την Ανοχή επιβεβαιώνει ότι ανεκτικότητα σημαίνει σεβασμό και εκτίμηση του «πλούτου» των διαφόρων πολιτισμών, των διαφορετικών μορφών έκφρασης και τρόπων ζωής. Η ανεκτικότητα αναγνωρίζει τα παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των άλλων. Οι άνθρωποι είναι εκ φύσεως αλλιώτικοι μεταξύ τους και μόνο με αποδοχή μπορεί να επιτευχθεί η συνύπαρξη μικτών κοινοτήτων, σε οποιοδήποτε μέρος της γης.

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η ανοχή δεν αποτελεί μόνο ηθικό καθήκον ατόμων, ομάδων και Κρατών, αλλά και πολιτική και νομική προϋπόθεση. Επίσης, η Διακήρυξη δίνει έμφαση στη συγγραφή νέων νομοθεσιών σε όσα Κράτη κρίνεται αναγκαίο, ώστε να διασφαλίζεται ίση μεταχείριση και ευκαιρίες για όλα τα άτομα στην κοινωνία.

Η εκπαίδευση για την ανεκτικότητα πρέπει να στοχεύει στην καταπολέμηση επιρροών που οδηγούν στον φόβο και στον αποκλεισμό, ενδυναμώνοντας τους νέους να αναπτύξουν ιδιότητες, όπως την ανεξάρτητη κρίση, την κριτική σκέψη και τον ηθικό συλλογισμό. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε την ποικιλομορφία του κόσμου μας σε θρησκείες, γλώσσες, πολιτισμούς και εθνικότητες ως κοινό θησαυρό κι όχι ως αφορμή για σύγκρουση.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν την ανεκτικότητα, μέσω της προώθησης της αμοιβαίας κατανόησης ανάμεσα σε πολιτισμούς και λαούς. Αυτή η ανάγκη πηγάζει από τη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Σε αυτή την εποχή του ανερχόμενου βίαιου εξτρεμισμού και των συγκρούσεων, που δυστυχώς χαρακτηρίζονται από υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής, η ανεκτικότητα είναι πιο σημαντική από ποτέ.

Το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων συμμερίζεται τις Αρχές της Διακήρυξης για την Ανοχή. Η καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας απαιτεί αυστηρή εφαρμογή των νόμων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τιμωρία εγκλημάτων μίσους και διακρίσεων κατά μειονοτήτων. Ακόμη, απαραίτητη είναι η εκπαίδευση των πολιτών, η πρόσβαση σε πληροφορίες, η ευαισθητοποίηση και η εξεύρεση λύσεων σε τοπικό επίπεδο.

Η ενδυνάμωση της ανεκτικότητας είναι πιο αποτελεσματική, όταν εντάσσουμε τα παιδιά και τους νέους στον εθελοντισμό, από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης και εκπαίδευσής τους, ωθώντας τους να ασχοληθούν με δράσεις που τους καθιστούν ενεργούς πολίτες. Ως εκ τούτου, το Γραφείο μας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, έχει εκδώσει και προωθήσει σε όλες τις σχολικές μονάδες το Εγχειρίδιο «Καλλιέργεια Εθελοντισμού και Ενεργού Πολίτη στα Σχολεία». Το Εγχειρίδιο συμβάλλει στην καλλιέργεια εθελοντικής συνείδησης. Απευθύνεται τόσο στους εκπαιδευτικούς, όσο και στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις και καλές πρακτικές. Ακόμη, μπορεί να αξιοποιηθεί και στο πλαίσιο του Σχεδίου Πρόληψης της Παραβατικότητας, που το Υπουργείο προωθεί στα σχολεία.

Στην Κύπρο, η Κοινωνία των Πολιτών και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις διατρανώνουν με τον καλύτερο τρόπο τις πεποιθήσεις τους υπέρ της ανεκτικότητας. Αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη για ενίσχυσή της και ταυτόχρονα για αντιμετώπιση της ξενοφοβίας, εργάζονται αθόρυβα και με ήθος προς αυτή την κατεύθυνση και τις συγχαίρουμε για αυτό.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

13 Νοεμβρίου 2020Back To Top