Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – Πανευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων
18/10/2015

Ως η Πανευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων (EU Anti-Trafficking Day), ορίστηκε η 18η Οκτωβρίου με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αναδείξει την ανάγκη για πιο αποτελεσματικά μέτρα στην πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Η διακίνηση ανθρώπων με σκοπό την εκμετάλλευση αναγνωρίζεται διεθνώς, ως «σύγχρονη μορφή σκλαβιάς» και ειδεχθές έγκλημα, που εκτός του ότι καταρρακώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αποτελεί κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και υπονομεύει την διεθνή ασφάλεια και ανάπτυξη. Η εμπορία ανθρώπων, γνωστή και με τον αγγλικό όρο trafficking, έχει ως αντικείμενα κυρίως την εξαναγκαστική εργασία στην ιδιωτική οικονομία, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την αφαίρεση οργάνων και ιστών του σώματος. Με ενέργειες όπως η στρατολόγηση, η διακίνηση, η υπόθαλψη, η κατακράτηση, η απειλή και η εξαπάτηση, οι δουλέμποροι εκμεταλλεύονται τα θύματα με σκοπό το χρηματικό κέρδος. Οι μορφές της εκμετάλλευσης αφορούν την πορνεία, την εξαναγκαστική επαιτεία, το εμπόριο οργάνων και ωαρίων καθώς και το εμπόριο βρεφών.

Έχει υπολογισθεί ότι κάθε χρόνο 21 εκατομμύρια άνθρωποι πέφτουν θύματα του trafficking, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό είναι γυναίκες και παιδιά. Σύμφωνα με στοιχεία της Unicef, εκτιμάται ότι περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα trafficking κάθε χρόνο. Γενικά, τα μέχρι σήμερα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για μια εγκληματική δραστηριότητα, με διεθνείς προεκτάσεις, η οποία καταγράφεται ως η 3η κατά σειρά οργανωμένη μορφή εγκληματικής δραστηριότητας μετά την εμπορία των όπλων και ναρκωτικών.

Η εμπορία ανθρώπων απαγορεύεται ρητά από τον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει θέσει την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου ως μια από τις προτεραιότητές της. Έχοντας ως απώτερο σκοπό την εξάλειψη του φαινομένου αυτού, η Ένωση δραστηριοποιείται για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και πολυδιάστατης προσέγγισης της πρόληψης της εμπορίας ανθρώπων, της δίωξης των εμπόρων και της προστασίας των θυμάτων με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων – Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Δικαστικών και Αστυνομικών Αρχών και Υπηρεσιών μετανάστευσης.

Γενικότερα, όλα τα κράτη μέσω των κυβερνήσεων και πολιτικών τους οφείλουν να μεριμνούν ώστε να παρέχεται στήριξη στα θύματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ποινική διαδικασία. Η εν λόγω στήριξη πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παροχή στέγης, ιατρικής περίθαλψης συμπεριλαμβανομένης και της ψυχολογικής βοήθειας, πρόσβαση σε νομική συνδρομή και εκπροσώπηση και όπου χρειάζεται ένταξη σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Σε θέματα που αφορούν την πρόληψη θα πρέπει να εστιάσουν επίσης οι κυβερνήσεις με την διεξαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών και εκστρατειών ευαισθητοποίησης και με την επιμόρφωση των λειτουργών που ενδέχεται να έλθουν σε επαφή με θύματα της εμπορίας.

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

/
Back To Top