Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

''Get a Job'' Εργαστήριο Πως να φτιάζεις το σωστό βιογραφικό, Πως να κερδίσεις τις εντυπωσεις τις συνεντεύσεις 9/11/2019 Κέντρα Πληροφόρησης Νέων Αμμοχώστου, 08:30 - 17:00
05/11/2019Κατεβάστε αρχείο Acrobat Workshop PES 9NOVBR.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 949,45Kb)

Back To Top