Επικοινωνία  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων
19/03/2019Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τις "Νέες Καταχωρήσεις" προσκλήσεων στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, σύμφωνα με τις θεματικές κατηγορίες που επιλέξατε στο Τμήμα Μελών. Μπορείτε ανά πάση στιγμή να αλλάξετε τις επιλογές σας (από το Τμήμα Μελών, στην ενότητα «Οι Ειδοποιήσεις μου») ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη αυτών των μηνυμάτων (από το Τμήμα Μελών στην ενότητα «Οι Ειδοποιήσεις μου», πηγαίνετε στις Γενικές Ρυθμίσεις και στο πεδίο «Κατάσταση» επιλέξτε «Απενεργοποίηση Ειδοποιήσεων»). Για τη διαχείριση των θεμάτων αυτών μπορείτε να μεταφερθείτε στο Τμήμα Μελών πατώντας εδώ.

Παράλληλα με τις νέες προκηρύξεις, τα ενημερωτικά μας μηνύματα περιλαμβάνουν και υφιστάμενες προσκλήσεις στις κατηγορίες που δηλώσατε ότι σας ενδιαφέρουν, όταν σε αυτές ανακοινώνονται αλλαγές από τις αρμόδιες αρχές. Οι αλλαγές συνήθως αφορούν σε παράταση της προθεσμίας για υποβολή προτάσεων, όμως προτρέπεστε να ελέγχετε όλες τις πληροφορίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι προσκλήσεις αυτές θα εμφανίζονται πιο κάτω με τον τίτλο "Προσκλήσεις με νέα/αναθεωρημένα στοιχεία".


Νέες Καταχωρήσεις:


1. RESponsible Island - Prize for a renewable geographic energy island / RESponsible Island - Prize for a renewable geographic energy island
Κωδικός: 5484
Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2020

2. Horizon Impact Award
Κωδικός: 5485
Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/05/2019
3. Supporting the development of tailored learning provision in the implementation of "Upskilling Pathways”
Κωδικός: 5487
Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/07/2019
4. Technical Assistance-2019
Κωδικός: 5489
Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2019
5. Training and Conference-2019
Κωδικός: 5490
Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2019
6. Supporting the development of tailored learning provision in the implementation of "Upskilling Pathways”
Κωδικός: 5491
Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2019


Back To Top