Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαδικτυακό Συνέδριο το οποίο διοργανώνεται στα Πλαίσια της 75ης Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με θέμα: «Τεχνολογία και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης – Επιτυχίες, Ευκαιρίες»
17/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Διαδικτυακό Συνέδριο το οποίο διοργανώνεται στα Πλαίσια της 75ης Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με θέμα: «Τεχνολογία και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης – Επιτυχίες, Ευκαιρίες»


Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κ. Γιάννης Γιαννάκη, θα συμμετάσχει σήμερα Τρίτη, 17/11/2020 και ώρα 5:00 μ.μ., στο Διαδικτυακό Συνέδριο το οποίο διοργανώνεται στα Πλαίσια της 75ης Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με θέμα: «Τεχνολογία και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης – Επιτυχίες, Ευκαιρίες».

Κατά την διάρκεια του Διαδικτυακού Συνεδρίου θα συζητηθούν ο ρόλος του Εθελοντισμού για την αντιμετώπιση της Πανδημίας, Καλές Πρακτικές καθώς και Χαρτογράφηση της Εφαρμογής των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε σχέση με την συμμετοχή του Εθελοντικού Κινήματος και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

17 Νοεμβρίου 2020Back To Top