Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη στο παιδιατρικό τμήμα ΤΟΥ Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας στο πλαίσιο στήριξης όλων των Παιδιατρικών Πτερύγων όλων των γενικών Νοσοκομείων της Κύπρου, στην παράδοση των παιγνιδιών σε οργανώσεις από την κάλτσα αγάπης και την επίσκεψη στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Λάρνακας.


Στήριξη από το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ Στήριξη από το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ Στήριξη από το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Back To Top