Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Ανακοίνωση Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού για την Παγκόσμια Ημέρα ΝΕΟΛΑΙΑΣ
12/08/2015

12η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – Παγκόσμια Ημέρα ΝΕΟΛΑΙΑΣ


Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε το 1990 να ανακηρύξει την 12η Αυγούστου κάθε χρόνου ως Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας, η οποία επικεντρώνεται στα προβλήματα των νέων ανθρώπων όλου του πλανήτη. Η καθιέρωση της μέρας αυτής ως Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας, στοχεύει στην αναγνώριση των προσπαθειών της νεολαίας στην ενίσχυση της παγκόσμιας κοινωνίας, στην προώθηση της ενεργούς εμπλοκής των νέων στις ομάδες λήψεως αποφάσεων, καθώς και στην εμπλοκή τους στην κοινωνία των πολιτών. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη μεταξύ άλλων αποτελεί δικαίωμα των νέων να εκφράζουν ελεύθερα τη δική τους ταυτότητα, να έχουν επίσημο καθεστώς και να σχηματίζουν τις δικές τους αντιπροσωπευτικές οργανώσεις, να συμμετέχουν πάνω σε ίση βάση στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας τους, να διατηρούν και να χρησιμοποιούν τη δική τους γλώσσα, όπου είναι δυνατό, στη διοίκηση και εκπαίδευση, να απολαμβάνουν ελευθερία θρησκείας και να δημιουργούν, να διαχειρίζονται και να ελέγχουν τα δικά τους εκπαιδευτικά συστήματα.

Το θέμα της Διεθνούς Ημέρας Νεολαίας 2015 είναι « Η συμμετοχή των νέων στα κοινά (Youth Civic Engagement) ». Η εμπλοκή και η συμμετοχή των νέων είναι απαραίτητη για την επίτευξη της αειφόρου ανθρώπινης ανάπτυξης. Ωστόσο, συχνά, οι ευκαιρίες για τους νέους να συμμετάσχουν πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά είναι χαμηλή ή ανύπαρκτη. Σύμφωνα με το μήνυμα του ΟΗΕ, απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία και τη σπουδαιότητα της ενασχόλησης της νεολαίας με τα κοινά καθώς και για τα οφέλη που προκύπτουν από αυτό τόσο για το άτομο όσο και για την κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης και της αειφόρου ανάπτυξης. Η Διεθνής Ημέρα Νεολαίας 2015 αποσκοπεί στην προώθηση της ενασχόλησης των νέων με τα κοινά και την συμμετοχή τους στην πολιτική και δημόσια ζωή, έτσι ώστε να συνεισφέρουν πλήρως στην κοινωνία, την ανάπτυξη και την ειρήνη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των διαφόρων προγραμμάτων Νεολαίας ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων σε διάφορους τομείς και τους προσφέρει ευκαιρίες για κινητικότητα και ενεργό συμμετοχή στην οικοδόμηση της Ευρώπης και στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου συνεργασίας για την ανάπτυξη πολιτικών για τη νεολαία. Προωθούνται μέσα από τα προγράμματα νεολαίας η έννοια της δια βίου μάθησης και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που συμβάλλουν στην προσπάθεια για ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των νέων στα κοινά, στοχεύοντας παράλληλα τόσο στην προσωπική ανάπτυξη όσο και στη συλλογική δραστηριότητα σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Οι νέοι είναι το μέλλον της κάθε χώρας γι αυτό και οι κυβερνήσεις όλου του κόσμου θα πρέπει να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τα θέματα που αφορούν στη νεολαία. Αποτελεί υποχρέωση κάθε κυβέρνησης να επενδύσει στην παιδεία της νεολαίας και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή της στην πολιτιστική, αθλητική και κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο. Οι νέοι άνθρωποι με ενότητα και συνεργασία σε θέματα βασικών αρχών και θέσεων μπορούν να πάνε τον κόσμο και την κοινωνία μας ένα βήμα μπροστά. Το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στα πλαίσια της προσπάθειας του για ενίσχυση και ενδυνάμωση της συνεργασίας και του διαλόγου με τους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) του τόπου, καθώς και για ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στην Κύπρο και της ενεργούς συμμετοχής των νέων στα κοινωνικά δρώμενα, συμμετείχε στην συγγραφή του Εγγράφου Πολιτικής (Policy Paper) με τίτλο «Η οργανωμένη Κοινωνία των Πολιτών στην Κύπρο: Οικοδομώντας το μέλλον». Οι εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις των νέων τυγχάνουν ιδιαίτερης στήριξης από το Γραφείο αφού κρίνεται ότι ο κόσμος του αύριο ανήκει στη νέα γενιά και γι’ αυτό οφείλουμε να της δώσουμε το λόγο και ρόλο που της αξίζει ώστε να μετέχει στην όλη διαμόρφωσή του.

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
Back To Top