Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Φωτογραφικό υλικό από το Γ’ Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας της Πολιτιστικής Ακαδημίας ‘’Άγιος Επιφάνειος το οποίο θα πραγματοποιήθηκε στην Μητρόπολη Κωνσταντίας Αμμοχώστου στο Παραλίμνι. Ο Επίτροπος Εθελοντισμού εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας


Γ’ Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας της Πολιτιστικής Ακαδημίας ‘’Άγιος Επιφάνειος Γ’ Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας της Πολιτιστικής Ακαδημίας ‘’Άγιος Επιφάνειος

Back To Top