Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Φωτογραφικό υλικό από τις παρουσιάσεις στη Λευκωσία και Λάρνακα – Αμμόχωστο για την παρουσίαση του Εγχειριδίου με τίτλο «Καλλιέργεια Εθελοντισμού και Ενεργού Πολίτη στα Σχολεία» στους εκπαιδευτικούς. ‘’Να οπλίσουμε τα παιδιά και τους νέους μας με τις σωστές άξιες. Επένδυση στους νέους μας είναι επένδυση στο μέλλον και στη Πατρίδα μας’’.


Εγχειριδίο με τίτλο «Καλλιέργεια Εθελοντισμού και Ενεργού Πολίτη στα Σχολεία» Εγχειριδίο με τίτλο «Καλλιέργεια Εθελοντισμού και Ενεργού Πολίτη στα Σχολεία» Εγχειριδίο με τίτλο «Καλλιέργεια Εθελοντισμού και Ενεργού Πολίτη στα Σχολεία»

Back To Top