Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Η κα.Μαρία Καζαμία-Κωσταρά αφού καλοσώρισε όλους τους παρευρισκόμενους, έδωσε την έναρξη για να αρχίσει η Δημόσια Διαβούλευση. Το θέμα της Διαβούλευσης ήταν "Πώς μπορεί ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των νέων σήμερα"


Δημόσια Διαβούλευση- Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Δημόσια Διαβούλευση- Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

Back To Top