Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Ετήσια Έκθεση 2014 -2015 του Επίτροπου Εθελοντισμού.
05/10/2015


Παραλαμβάνοντας την έκθεση, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για το έργο που επιτελεί ο Επίτροπος Εθελοντισμού.

Όπως είπε, το γεγονός ότι μέσα σε δύο χρόνια έχει δημιουργηθεί μια πιο έντονη συνείδηση του συντονισμού που πρέπει να υπάρχει μεταξύ εθελοντικών οργανώσεων αλλά και διάδραση οριζόντια σε όλους τους τομείς της ζωής και γενικότερα της κοινωνίας των πολιτών, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Αστυνομία, τον Στρατό, τις συνεργασίες με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της ΕΕ, τις νομοθεσίες που προωθούνται και τα λοιπά, δημιουργούν ακριβώς, αν θέλετε, τις βασικές υποδομές του πόσο πολύ ο εθελοντισμός μπορεί να συμβάλει και στην εκσυγχρονισμό του κράτους, αλλά και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους.

«Γιατί ουδέποτε είναι δυνατόν ένα κράτος να μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες, είτε ανθρωπιστικές είτε άλλως πως», πρόσθεσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η δράση των εθελοντών σε ευαίσθητους τομείς όπως είναι η καταπολέμηση και η πρόληψη των εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα έργα που επιτελούνται.

Περισσότερα
Back To Top