Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Ο Επίτροπος Εθελοντισμού κ. Γιάννης Γιαννάκη επισκέφθηκε σήμερα 24 Ιανουαρίου 2014, τα Κεντρικά Γραφεία του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων όπου ενημερώθηκε για την δράση τους αλλά παράλληλα παρουσίασε και ο ίδιος την αποστολή του καθώς και το σχέδιο δράσης του Γραφείου του.


Επίσκεψη στα Γραφεία του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων Επίσκεψη στα Γραφεία του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων Επίσκεψη στα Γραφεία του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων

Back To Top