Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

"Ο Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμος'' υποβολή καταστατικών τροποποιήσεων
08/01/2020Κατεβάστε αρχείο Word ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σωματεία και Ιδρύματα 2020.docx

(Μέγεθος Αρχείου: 17,12Kb)

Back To Top