Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Χαιρετίζω την πρωτοβουλία για ίδρυση του Φιλανθρωπικού - Εθελοντικού Οργανισμού των ποδοσφαιριστών «Γκολ στη Ζωή».

Η εθελοντική συμβολή τους ως πρότυπα αξιών του αθλητισμού είναι ωφέλιμη πρωτίστως για τη νέα γενιά, με τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την ανάληψη δράσεων σε καίριους τομείς, όπως παιδεία, ειδική εκπαίδευση, υγεία, κοινωνική στήριξη και ενσωμάτωση, πρόληψη της βίας κ.α. που αναδεικνύουν την ανθρώπινη πλευρά του ποδοσφαίρου.«Γκολ στη Ζωή». «Γκολ στη Ζωή». «Γκολ στη Ζωή». «Γκολ στη Ζωή». «Γκολ στη Ζωή». «Γκολ στη Ζωή».

Back To Top