Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Συγχαίρω τους χιλιάδες εθελοντές μας που συμμετείχαν στην εκστρατεία «Let's do it Cyprus! ΚαθαρίΖΩ την Κύπρο 2017» με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο μιας σύγχρονης αναπτυξιακής πολιτικής στην οποία στοχεύουμε, για περαιτέρω ενθάρρυνση της ενεργού πολιτότητας και του εθελοντισμού στην Κύπρο!

Το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος και το Δίκτυο Εθελοντών Together Cyprus με τη στήριξη του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ, παρουσίασαν τα αποτελέσματα της Παγκύπριας Περιβαλλοντικής Εκστρατείας Εθελοντισμού που διοργάνωσαν, όπου απένειμαν τα Let's Do It Cyprus Awards!

ΦΩΤΟ «Let's do it Cyprus! ΚαθαρίΖΩ την Κύπρο 2017»ΜΠΡΑΒΟ στους 35.516 εθελοντές που συμμετείχαν στην εκστρατεία ΜΠΡΑΒΟ στους 35.516 εθελοντές που συμμετείχαν στην εκστρατεία ΜΠΡΑΒΟ στους 35.516 εθελοντές που συμμετείχαν στην εκστρατεία ΜΠΡΑΒΟ στους 35.516 εθελοντές που συμμετείχαν στην εκστρατεία ΜΠΡΑΒΟ στους 35.516 εθελοντές που συμμετείχαν στην εκστρατεία ΜΠΡΑΒΟ στους 35.516 εθελοντές που συμμετείχαν στην εκστρατεία ΜΠΡΑΒΟ στους 35.516 εθελοντές που συμμετείχαν στην εκστρατεία ΜΠΡΑΒΟ στους 35.516 εθελοντές που συμμετείχαν στην εκστρατεία ΜΠΡΑΒΟ στους 35.516 εθελοντές που συμμετείχαν στην εκστρατεία ΜΠΡΑΒΟ στους 35.516 εθελοντές που συμμετείχαν στην εκστρατεία ΜΠΡΑΒΟ στους 35.516 εθελοντές που συμμετείχαν στην εκστρατεία

Back To Top