Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Ανακοίνωση - O περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος
06/03/2020Κατεβάστε αρχείο Word ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΜΚΟ.docx

(Μέγεθος Αρχείου: 20,28Kb)

Back To Top