Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Στα πλαίσια της Στρατηγικής Συνεργασίας του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση σήμερα 31 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 13:00 στα Γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.) για την υπογραφή της Στρατηγικής Συνεργασίας.

Η υπογραφή της εν λόγω Στρατηγικής θα συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας της ψυχικής και σωματικής Υγείας του Πολίτη, αφού ένα μεγάλο ποσοστό του Εθελοντισμού βασίζεται στον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό.Υπογράφηκε σήμερα η Στρατηγική Συνεργασία μεταξύ του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) Υπογράφηκε σήμερα η Στρατηγική Συνεργασία μεταξύ του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) Υπογράφηκε σήμερα η Στρατηγική Συνεργασία μεταξύ του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) Υπογράφηκε σήμερα η Στρατηγική Συνεργασία μεταξύ του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) Υπογράφηκε σήμερα η Στρατηγική Συνεργασία μεταξύ του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) Υπογράφηκε σήμερα η Στρατηγική Συνεργασία μεταξύ του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) Υπογράφηκε σήμερα η Στρατηγική Συνεργασία μεταξύ του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) Υπογράφηκε σήμερα η Στρατηγική Συνεργασία μεταξύ του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) Υπογράφηκε σήμερα η Στρατηγική Συνεργασία μεταξύ του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ)

Back To Top